skip to Main Content

Alice Caracciolo

Alice Caracciolo

Alice Caracciolo rođena je 1986. u Pisi u Italiji. Diplomirala je povijest umjetnosti na Sveučilištu u Pisi, a magistrirala fotografiju i vizualni dizajn na New Academy of Fine Arts u Milanu. Živi u Lecceu i radi kao vizualna umjetnica, fotografkinja i grafička dizajnerica. Istražuje identitet suvremenog društvenog krajolika s naglaskom na povijesne fenomene i urbanu antropologiju.

Back To Top