skip to Main Content

Emilio Vavarella

Emilio Vavarella

Emilio Vavarella je umjetnik koji spaja interdisciplinarnu umjetničku praksu i teorijska istraživanja, a usredotočen je na odnos između ljudi i tehnološke moći. Njegovi radovi predstavljaju kombinaciju korištenja novih tehnologija u alternativne (neproduktivne, poetske, disfunkcionalne) svrhe, zamišljajući učinak tehnologije u budućnosti kroz upotrebu spekulativne fikcije te dekontekstualiziranje i pogrešnu upotrebu tehnologije kako bi se razotkrili njezini skriveni mehanizmi.

Emilio trenutno radi na doktoratu u području filma, vizualnih studija i kritičke medijske prakse na Sveučilištu Harvard. Završio je diplomski studij vizualne umjetnosti s najvećom pohvalom na Sveučilištu Iuav u Veneciji, sa studijskim boravcima na Bezalel Academy of Arts and Design u Tel Avivu i Sveučilištu Bilgi u Istanbulu, a prije toga je završio preddiplomski studij vizualnih, kulturalnih i medijskih studija na Sveučilištu u Bologni. Dobitnik je brojnih nagrada i stipendija, uključujući prestižnu Italian Council Award (2019.); Premio Fattori Contemporaneo (2019.); SIAE – Nuove Opere (2019.); stipendiju NYSCA Electronic Media and Film Finishing Funds (2016); Francesco Fabbri Prize for Contemporary Art (2015.) i Movin’Up Grant (2015.).

Back To Top