skip to Main Content

Giulia Bianchi

Giulia Bianchi

Giulia Bianchi je dokumentarna fotografkinja i predavačica koju zanimaju portreti, vizualni narativi i foto-knjige. Njeni radovi objavljeni su u više od 60 časopisa i izlagala je diljem svijeta. Godine 2010. pohađala je ICP u New Yorku. Asistirala je fotografkinjama kao što su Mary Ellen Mark i Suzanne Opton, a zatim je počela predavati i raditi samostalno u New Yorku. U ambicioznom projektu o ženama katoličkim svećenicama koje je Vatikan ekskomunicirao koristila je dugometražni dokumentarni pristup. Priča priče uz pomoć riječi, crteža, fotografija i videa, istražujući nevidljive aspekte stvarnosti kao što su sjećanje, duhovnost i feminizam. Zanima je fotografija kao alat za istraživanje stvarnosti i zamišljanje kakav bi svijet mogao biti.

Back To Top