skip to Main Content

Ilona Szwarc

Ilona Szwarc

Ilona Szwarc je fotografkinja i umjetnica koja živi u Los Angelesu. Magistrirala je fotografiju na Sveučilištu Yale, a diplomirala na School of Visual Arts. Imala je samostalne izložbe u Foley Gallery u New Yorku, Claude Samuel u Parizu, Francuska, Amerika Haus u Münchenu, Njemačka, Leica Gallery u Varšavi, Poljska, i Maison de la Photographie u Lilleu, Francuska. Radovi su joj izlagani i na grupnim izložbama, primjerice u Regen Projects u Los Angelesu, Danziger Gallery u New Yorku i na International Festival for Photography and Fashion u Hyeresu, Francuska. Njezine fotografije objavljene su u brojnim publikacijama diljem svijeta.

Back To Top