skip to Main Content

Katarina Juričić

Katarina Juričić

Katarina Juričić (1994, Zagreb) diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a zatim je, 2019. godine, u Den Haagu završila studij Fotografije na Royal Academy of Art (KABK). U svojoj umjetničkoj praksi koja počiva na istraživanju fizikalnosti medija fotografije, Juričić vizualizira imaginarne – i time fotografijom nezabilježive – aspekte stvarnosti kao što su sjećanja, emocije, vizije i halucinacije.

Između ostalog, dosad je izlagala na Photo Basel u Baselu; Unseen Photo Festivalu, Galerie Ron Mandos, Melkweg Expo i SBK u Amsterdamu; Galerie Bart u Nijmegenu; Nest, te Grey Space in the Middle u Den Haagu. Njezini radovi nalaze se i u kolekciji AkzoNobel Art Foundation u Amsterdamu.

Back To Top