skip to Main Content

Loulou D’Aki

Loulou d’Aki

Loulou d’Aki je dokumentarna fotografkinja rođena i odrasla na švedskoj obali. Diplomirala je fotografiju na ISFCI-ju u Rimu i od tada je živjela i radila diljem Europe, Sjeverne Amerike, Japana i Bliskog Istoka. Trenutno živi u Ateni, odakle putuje po cijelom svijetu zbog naručenih i osobnih projekta. Uz naručene radove, Lou se bavi i dugoročnim projektima, koji završavaju u formi izložbe ili knjige.

Back To Top