skip to Main Content

Martha Frieda Friedel

Martha Frieda Friedel

Martha Frieda Friedel (1989.) rođena je u Borni blizu Leipziga, a studirala je fotografiju i umjetnost na Kunsthochschule Kassel u klasi Bernharda Prinza i Floriana Slotawe od 2011. do 2018. Godine 2015. bila je na studijskom boravku na Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia u Španjolskoj. Trenutno pohađa postdiplomski studij na the Staatliche Akademie der Bildenden Künste u Stuttgartu. Njezin diplomski rad dobio je nagradu Poznan Diploma, a izložen je na Boutographies Fotofestivalu u Montpellieru i nominiran za Hellerau Photography Award u kategoriji portreta. Jedan od njenih portreta nedavno je objavljen na naslovnici časopisa Der Greif.

Back To Top