skip to Main Content

Nora Novak

Nora Novak

Nora Novak je dokumentarna fotografkinja koja živi u Berlinu. Rođena je u Dubrovniku 1989. godine, a zbog izbijanja rata u bivšoj Jugoslaviji obitelj joj se preselila u Njemačku 1993. godine. Nakon stažiranja u marketingu i komunikacijama, vratila se natrag u svoj rodni grad i počela raditi kao fotografkinja 2012. godine. Nakon toga se ponovo vratila u Njemačku, gdje je diplomirala fotografiju na Sveučilištu primijenjenih znanosti Europe (bivši BTK) u srpnju 2018. U svom radu nastoji rekonstruirati izgubljene poveznice, tražeći put natrag do cjeline koja je razbijena uslijed prisilne emigracije. Identiteti su kontekstualni; vezani uz naše mjesto na svijetu i u društvu. Iz tog razloga Novak ne samo da fotografira ljude, već i dokumentira okruženje koje ih je definiralo.

Back To Top