skip to Main Content

Roos Quakernaat

Roos Quakernaat

Roos Quakernaat rođena je u Amsterdamu u Nizozemskoj, a studirala je fotografiju na Gerrit Rietveld Academy i Royal Academy of Arts u Hagu. Proučava zajednički jezik svakodnevnih predmeta, prostor u kojem se nalaze i njihovo kretanje. Bavi se temama kao što su funkcioniranje disfunkcionalnih ljudi u društvu i apsurdnost određenih društvenih navika. Izlagala je međunarodno u galerijama kao što su: HBG galerie u Leipzigu, Njemačka; Fondazione Fotografia u Modeni, Italija; Wibauthuis u Amsterdamu, Nizozemska; S1 gallery u Amsterdamu, Nizozemska; Villa Noailles u Hyéresu, Francuska; Tannery u Ateni, Grčka, itd.

Back To Top