skip to Main Content

Victoria Sin
Victoria Sin, Part Three/Cthulhu Through the Looking Glass, 2017, film still. Courtesy: the artist

Victoria Sin

Victoria Sin (rođ. 1991., Toronto, CA) je umjetni⁞ca koj⁞a koristi spekulativnu fikciju u performansu, pokretnoj slici, pisanju i tisku da bi poremeti⁞la normativne procese žudnje, identifikacije i objektifikacije. Polazeći od bliskih, osobnih iskustava gledanja i žudnje, u svojem radu predstavlja očigledno konstruirane fantastične narative o često uznemirujućem iskustvu fizičkog u društvenom tijelu.

Back To Top